Dzīvojam zaļi!

Pilsēta, kurā panākumus atzīmē

ar jauniem mērķiem!

 

 

Uzzināt vairāk

Būtiskākais
Valmierā

01 Iedzīvotāju labklājība

Valmierai ir nozīmīga izaugsme. Šeit attīstība jūtama pilsētvidē, uzņēmējdarbībā, pilna cikla izglītībā un daudzās citās jomās. Pilsētas mērķis ir iedzīvotāju labklājības paaugstināšana mijiedarbībā ar pilsētas sociālo, ekonomisko un vides attīstību.

02 Dzīvesprieks

Valmierā ir daudzveidīgs, kvalitatīvs un radošs kultūras un izklaides piedāvājums, kā arī tradīcijās balstīta, attīstīta un moderna sporta vide. Tas padara valmieriešus un pilsētas draugus par pašapzinīgiem, dzīvespriecīgiem cilvēkiem ar pozitīvu un mērķtiecīgu skatu nākotnē.

03 Dabas kā vērtības
saglabāšana

Augsti attīstīta un moderna industriālā vide Valmierā ir ieskauta sakoptā, daudzveidīgā un dabiskā pilsētvidē, ko papildina meži, zaļās zonas, kā arī upe Gauja, kas, metot lokus, ienes pilsētā dinamiku. Valmierieši vienmēr spējuši redzēt tālāk par tūlītēju labumu, tādēļ zaļo vērtību saglabāšana ir būtiska ikdienas sastāvdaļa.

Kādēļ mainām
Valmieras identitāti?

Tādēļ, ka Valmierā panākumus atzīmējam ar jauniem mērķiem un vēlamies turpināt aizsākto attīstības virzienu, padarot Valmieru par iedzīvotājiem, uzņēmējiem, investoriem, viesiem un ikvienam patīkamu vietu, kur sasniegt savus mērķus.

Valmieras mērķis ir arvien pilnveidot pilsētas piedāvājumu izglītības, sporta, kultūras, tūrisma un citās jomās, tādējādi spējot nodrošināt arvien augstāku dzīves kvalitāti pilsētas un tuvējās apkārtnes iedzīvotājiem.

 

Saglabājot dabisku vidi un domājot par tās ilgtspējīgu attīstību, nodrošinot labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai, kopīgi iespējams padarīt mūsu pilsētu par lepošanās vērtu vietu.

Ikviens Valmieras iedzīvotājs, uzņēmējs vai pilsētas draugs ir iesaistīts pilsētas veidošanā. Katra izaugsme un sasniegumi ir pilsētas sasniegumi, tādēļ visi kopā varam lepoties ar paveikto, izvirzot tālākus mērķus.

 

Valmieras zīmolam jāspēj apliecināt Valmieras un tās iedzīvotāju sasniegumus, pilsētas stabilitāti un ambīcijas nākotnei kā vietējai, tā ārvalstu auditorijai. Tāpat kā pašai pilsētai, kas pēdējās desmitgadēs turpinājusi strauju attīstību, tam jābūt pārliecinošam un modernam.

Kādēļ tieši
izaugsmes medaļa?

Valmiera godā

Gan vēsturiski, gan mūsdienās Valmierā bijuši cilvēki, kuri ar savu darbu, idejām un panākumiem spējuši iedvesmot līdzcilvēkus, kā arī radīt pozitīvas pārmaiņas pilsētas, valsts un pat visas pasaules mērogā. Ar jauno identitāti vēlamies cildināt viņu paveikto.

Valmiera motivē

Valmieras izaugsmes medaļa ir tās cilvēki. Lai arī turpmāk Valmiera būtu īpaša vieta, kas iedvesmo augt, attīstīties un sasniegt savus mērķus! Valmieras medaļa kalpo kā motivācija jauniem sasniegumiem – sev, savai ģimenei, darbavietai, pilsētai, reģionam un valstij.

Valmiera svin

Valmiera aicina svinēt izaugsmi un panākumu, tādēļ Valmieras medaļa ir kā svētku zīmogs, kas simbolizē Valmieras lepnumu par tās iedzīvotājiem un draugiem, kā arī cilvēku lepnumu par savu pilsētu.

Biežāk uzdotie
jautājumi

Ko simbolizē jaunais logo?

Valmiera ir vieta, kur dzīvojam zaļi. Caur latviešu metaforu, veidojot pilsētas zīmolu, izmantojam simbolus, kas katram Valmieras iedzīvotājam atgādina par pilsētai svarīgāko — vērtībām, izaugsmi un sasniegumiem.

Pilsētas galvenās vērtības — daba un katra iedzīvotāja labklājība — ir pamats, kur balstīta gan Valmieras pilsētas ikdiena, gan nākotnes mērķi. Zīmola galvenais elements — logotips — gan ataino lepošanos ar šiem principiem, gan vēsta par panākumiem, pārliecību par līdz šim paveikto un nepārtrauktu izaugsmi.

Valmiera logo ir lakonisks un viegli atpazīstams. Logotips pauž Valmieru kā drošu, stabilu, mērķtiecīgu, pārliecinošu, modernu un progresīvu pilsētu.

Kādēļ Valmierai bija nepieciešams jauns identitātes dizains?

Tādēļ, ka Valmierā panākumus atzīmējam ar jauniem mērķiem un vēlamies turpināt aizsākto attīstības virzienu, padarot Valmieru par iedzīvotājiem, uzņēmējiem, investoriem, viesiem un ikvienam patīkamu vietu, kur sasniegt savus mērķus.m.

Valmieras zīmolam jāspēj apliecināt Valmieras un tās cilvēku sasniegumus, pilsētas stabilitāti un ambīcijas nākotnei kā vietējai, tā ārvalstu auditorijai. Tāpat kā pašai pilsētai, kas pēdējās desmitgadēs turpinājusi strauju attīstību, tam jābūt pārliecinošam un modernam.

Jaunā grafiskā identitāte ļaus vienoti atainot pilsētas piedāvājumu un tās galvenās kvalitātes. Vēlamies, lai pilsētas identitātes dizains ataino Valmieras attīstību, sasniegumus un ambīcijas, jo pilsēta kopš iepriekšējās vizuālās identitātes izstrādes laika ir mainījusies.

Arī sabiedrības paradumi mainās, un, ikdienā arvien vairāk ienākot digitālajai videi, arī Valmieras identitātes dizainam jābūt ērti lietojamam, nolasāmam un pamanāmam dažādās viedierīcēs un formātos.

Kurš veidoja jauno Valmieras identitātes dizainu?

Sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību Valmieras zīmola identitātes dizainu veidoja aģentūra SIA „McCANN RIGA”. 2018.gada februārī tika organizēts publisks iepirkums par Valmieras pilsētas mārketinga komunikācijas stratēģijas un zīmola identitātes izstrādes pakalpojumiem.

Iepirkuma kārtībā savu gatavību piedāvāt nepieciešamos pakalpojumus izteica viena kompānija SIA “McCANN RIGA”, kas atbilda visiem iepirkuma noteikumiem. Tādēļ ar kompāniju tika slēgts līgums un uzsākta sadarbība.

Radošā reklāmas aģentūra McCANN Riga ir daļa no plašākā pasaules aģentūru tīkla ar skaidru identitāti – stratēģiski gudrākā un rezultātā efektīvākā aģentūra. McCANN tīkls sevī apvieno nozares izcilākos māksliniekus un dizaina speciālistus.

Uz cik ilgu laiku ir izveidota jaunā Valmieras identitāte?

Valmieras jaunā vizuālā identitāte ir izstrādāta ilgam laikam, iespējams, vairāk nekā 10 gadiem. Valmieras jaunā identitāte ir balstīta iedzīvotāju aptaujās, fokusa grupu diskusijās, individuālās intervijās un, analizējot pilsētas attīstību un sasniegumus, līdz ar to Valmieras identitāte ir veidota, pamatojoties uz izpētes rezultātā iegūtiem objektīviem un ticamiem datiem, un atbilst Valmieras būtībai vēsturiski, šobrīd un izvirzītajiem nākotnes mērķiem.

Vai jauno Valmieras logo un identitātes elementus var izmantot jebkurš vai arī tas ir domāts konkrētām iestādēm?

Šī ir Valmieras, tai skaitā tās iedzīvotāju, draugu un uzņēmumu identitāte. Vizuālos elementus aicināts izmantot jebkurš, kurš vēlas tiešāk vai netiešāk norādīt uz savu saistību ar Valmieru vai piederību tai un tādejādi identificēties ar to. Tā var kalpot kā piederības zīme, apliecinājums saviem vai līdzcilvēku panākumiem, apliecinājums uzņēmuma kvalitātei un veiksmīgai sadarbībai, piederības un lepošanās zīme.

Valmieras identitātes elementus materiālos iesakām lietot saskaņā ar zīmola vadlīnijām, ko iespējams lejuplādēt ŠEIT. Sākotnēji aicinām izstrādātos materiālus pirms realizācijas saskaņot ar Valmieras pilsētas pašvaldību, rakstot e-pastu uz [email protected].

Kur var iegādāties kreklu un citas preces ar jauno Valmieras logo?

Dažādus suvenīrus ar Valmieras jauno identitāti drīzumā varēs iegādāties Valmieras Tūrisma informācijas centrā Rīgas ielā 10 Valmierā.

Kontakti

 

Raksti mums par jebkādiem jautājumiem

uz [email protected]